Breaking News

ข่าวเด่น

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ด …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2560

โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ …

Read More »